Η Φιλοσοφία μας

Ο Τρόπος Προσέγγισης

Για το γραφείο μας, ειδικά στις συνθήκες της παρούσας παγκόσμιας πανδημίας που ανέδειξε τη σημασία του χώρου όπου βιώνουμε την καθημερινότητά μας, η κατασκευή δεν είναι απλώς διεκπεραίωση ενός έργου και η αρχιτεκτονική δεν είναι απλώς σχεδιασμός ενός αισθητικού συνόλου, αλλά κυρίως προσπαθούν ταυτόχρονα να ανακαλύψουν και να αισθανθούν τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη.

H Μεθοδολογία μας

Η πεποίθησή μας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι, σε περιόδους συνεχών παγκόσμιων αλλαγών, η κατασκευή και η αρχιτεκτονική έχουν εξέλιξη και ανάπτυξη στο παρόν και μέλλον. Τα έργα δεν είναι ποτέ τα ίδια, αλλά μοιράζονται μια κοινή δομή. Ένα κτίριο δεν πρέπει μόνο να είναι όμορφο, αλλά και λειτουργικό και να έχει λόγο ύπαρξης και στο παρόν και στο μέλλον.

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του χώρου, μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας αισθητικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς και καινοτόμων άρτιων κατασκευαστικών διαδικασιών, έτσι ώστε  ο χώρος που προκύπτει να είναι ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας και υψηλής αισθητικής. Μια διαδικασία που φυσικά λαμβάνει υπόψιν το χρήστη και το επιθυμητό αποτέλεσμα προκύπτει μέσα από την αποτελεσματική αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ μηχανικού και πελάτη.